alot

2007
Far East Uzakdoğu Restaurant'ı için çin çubuklarından yapılan 'Çin İşkencesi' isimli bir enstalasyon ve çin lambalarından esinlenerek modernize edilmiş aydınlatmalar