alot

2007
Büyük bir taşa sahipmiş yanılsamasını yaratan yüzük, aslında giyenin tenini çerçeveleyerek onu değerli kılmaktadır.
Tasarım: Lale Taneri